Bike
proste spacer
MENU
:: Bike
:: Roll
:: Prihláška
:: Štartovná listina
:: Výsledky
:: Fotografie
:: Kontakt
Ďalšie podujatia
Biela Stopa
 
run and walk
 
TJ Biela Stopa Kremnica

Kontakt
Usporiadateľ:
Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica – občianske združenie

adresa: ul. P.Križku 391/6, 967 01 Kremnica

IČO: 35656824
DIČ: 2020541743

číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0412203453/0900
IBAN SK2109000000000412203453
BIC code GIBASKBX

mobil SK:
+421 911 602 218

e-mail:
info@bielastopa.eu
web: www.bikeandroll.sk      www.bielastopa.sk      www.runandwalk.sk

 

PARTNERI
Partneri logos